Avaleht 20.06.19

Valitsus kinnitas oma tegevusprogrammis ka sundüürnike ja represseeritute andmebaasi täpsustamise ja võimalike lahenduste analüüsi

Vabariigi Valitsus kiitis heaks oma järgmise nelja aasta tegevusprogrammi ja kinnitas selle 30. mail 2019. aastal. Tegevusprogramm hõlmab 2019 – 2023. aastaid. Keskerakonnast, Isamaast ja Konservatiivsest Rahvaerakonnast moodustatud valitsus sõnastab selles strateegilises dokumendis Vabariigi Valitsuse üldeesmärgid, määrab vastutajad ja tähtajad.

Peaminister Jüri Ratas: „Kõik koalitsioonipartnerid on selgel arusaamal, et valitsus peab otsustega astuma konkreetseid samme meie ees seisvate murekohtade lahendamiseks ning need otsused on ühtaegu ka investeeringud meie ühisesse tulevikku.“

Eesti Üürnike Liit jagab täiel määral valitsuse seiskohti ja loodab, et tegevusprogrammi alajaotuses „Sotsiaalne turvalisus“ lubatud töölõik ka sundüürnike teema jätkuva püsimise kohta (vt  p 8.20)  valitsuse töölaual jõuab ühel hetkel ka pikka aega oodatud lahendusteni.

Vt täpsemalt:

https://www.valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/valitsus/RataseIIvalitsus/vabariigi_valitsuse_tegevusprogramm_2019-2023_esitatud_300519.pdf

Ja kommentaar:

https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-kiitis-heaks-oma-jargmise-nelja-aasta-tegevusprogrammi

 

VÄLJAVÕTE

Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 2019 – 2023

Kinnitatud 30. mail 2019

 

Alajaotus:

VIII Sotsiaalne turvalisus

Valitsusliidu aluspõhimõtted:

8.20. Jätkame sundüürnike ja represseeritute andmebaasi täpsustamist ning analüüsime koostöös omavalitsuste, Eesti Üürnike Liidu, Eesti Memento Liidu ja Eesti Omanike Keskliiduga võimalikke lahendusi.

Ülesanne: 

Analüüsi "Omandireformi sotsiaalne mõju rõhuasetusega elamu- ja restitutsioonipoliitikale" tegemine ja ettepanekute esitamine

Vastutaja:

riigihalduse minister

Kaasvastutajad:

rahandusminister, rahvastikuminister, justiitsminister

Otsuse langetamise tasand:

Minister

Tähtaeg:

jaanuar 2021

 

Bänner