• Kuulutus - Õigusriik ka sundüürnikele

  eülplakaatest (1).jpg

   

   

   

 • ERR uudis uuringugrupp

  Tähelepanu, endised ja praegused sundüürnikud!

  9. novembril 2019 teatas ERR, et valitsus plaanib omandireformi uuringu jätkumist ja selleks kavandatakse rahaeraldist omandireformi reservfondist 190 000 eurot. Praegu on omandireformi reservfondis ERR nimetatud uudise andmetel ligi 28 miljonit eurot. Vt põhjalikumalt allpool. /EÜL/

   

   

  ERR: Valitsus plaanib 190 000 euro eest omandireformi uuringu tellimist

  Eelnõu kohaselt saab rahandusministeerium valitsuse reservfondist 191 280 eurot, mille eest viib peamiselt Tallinna Ülikooli teadlastest koosnev uurimisrühm läbi omandireformi uuringu.

  Uuringu eesmärk on analüüsida omandireformi, sellega seotud kohtulahendeid, võrrelda Eesti omandireformi teiste endiste sotsialismimaade sarnaste reformidega, valmistada ette uuring elanikkonna hoiakute kohta, koostada ebaõiglaselt koheldud elanikkonna gruppide tüpoloogia, pakkuda välja võimalikud korrigeerimismeetmed ning korraldada uuringu tulemuste tutvustamiseks rahvusvaheline konverents.

  err_uudis.jpg

  Autor/allikas: ERR

   

  Uuringuks nõutava kvalifikatsiooni ja töökogemusega teadlasi on eelnõu seletuskirja kohaselt Eestis vähe ja seetõttu oleks keeruline tellida teadusuuring tavapärase konkureeriva riigihanke teel. Seepärast tellitakse uuring läbirääkimiste teel moodustunud teadlaste ja ekspertide rühmalt, kes on esitanud uuringu eeletapina oma nägemuse ja tegevuskava.

  Uurimisrühma põhikoosseisu kuuluvad selle juht Erik Terk, Peeter Järvelaid, Indrek Saar ja Kalle Liiv TLÜ-st ning Juhan Kivirähk Turu-uuringute AS-ist.

  Uuring on jaotatud kolme etappi, millest viimane lõpeb tuleva aasta detsembris ning 2021. aasta jaanuariks esitatakse tulemused valitsusele.

  Rahavajadust põhjendatakse eelnõu seletuskirjas sellega, et omandireformi reservfondist on lubatud raha kasutada omandireformi puudutava koolituse, selgitustöö ja uuringutega seotud kulude katteks.

  "Terviklikke käsitlusi Eesti üleminekureformide, sh omandireformi kohta on ilmunud vähe. Ka rahvusvahelistes ülevaadetes ja võrdlevais analüüsides torkab kohati silma Eesti ja teiste väiksemate riikide kohta käiva info puudulikkus, ebatäpsus või meelevaldne tõlgendus. Käesolevaga on tegemist omandireformi olulisi aspekte käsitleva interdistsiplinaarse uuringuga, kus käsitletakse omavahelises seoses nii probleemi majanduslikke, õiguslikke, sealhulgas õigusfilosoofilisi, kui sotsiaalseid aspekte," sedastab seletuskiri.

  Põhiuuringule on ette nähtud üle 119 000 euro, millest tööjõukulud 79 400 eurot. Arvamusküsitluse korraldamiseks on ette nähtud umbes 60 000 eurot ja järeltegevusteks kuni 12 000 eurot.

  Valitsuse omandireformi reservfondis on enne seda rahaeraldist ligi 28 miljonit eurot. Valitsus pole eraldise osas veel otsust teinud.

  Toimetaja: Karin Koppel

  https://www.err.ee/1000958/valitsus-plaanib-190-000-euro-eest-omandireformi-uuringu-tellimist

   

   

   

 • Omandireform kestab edasi ja lõhub eesti inimeste elusid

   

  19. oktoobri 2019 Õhtuleht avaldas kirjutise „Lepo Sumera lesk Kersti jääb ikkagi kodust ilma“ (vt https://www.ohtuleht.ee/980620/helilooja-lepo-sumera-lesk-kersti-jaab-ikkagi-kodust-ilma. Kersti Sumera on olnud pühendunud kodu eest...

  loe edasi

Bänner