Uudised
21.10.2018
(Vt ka Anto Raukas „Veel kord omandireformist ja sundüürnikest“, Kesknädal, 11. juuli)
21.10.2018
Ebaõiglase omandireformi tagajärgede leevendamise ja ülekohtu heastamise põhimõte on läbinud kõiki Keskerakonna valimisplatvorme. Nüüd ootab valija selle lubaduse elluviimist.
21.10.2018
ärast kiriklikele organisatsioonidele okupatsioonikahjude hüvitamist on omandireformi reservfondis järel veel 8,6 miljonit eurot. Ministrid kinnitavad, et sundüürnikele seda raha hüvitisteks planeeritud ei ole, kuid kas teema
21.10.2018
Sundüürnikele lauskompensatsiooni maksmine tähendaks Eesti Vabariigi õigusliku järjepidevuse lammutamist.
21.10.2018
„Praegune valitsus on loomas sundüürnike registrit, mis oleks esimeseks sammuks võimalike lahenduste leidmisel. Kersti Sarapuu on välja toonud, et omandireformi fondist kirikute toetamine poleks tähendanud seda, et sundüürnike kahju heastamine oleks unustatud. Vastupidi, register, millega praegune valitsus tegeleb, võimaldaks üle pikkade aastate selle küsimusega tõepoolest tegelda.“
21.10.2018
19. detsembril 1990 võttis ülemnõukogu suure häälteenamusega vastu otsuse “Omandiõiguse järjepidevuse taastamisest”. See ei olnud paremäärmuslaste vandenõu. Tuletagem meelde, et omandireformi oluliste dokumentide vastuvõtmisel oli peaministriks Edgar Savisaar ja Ülemnõukogu Presiidiumi esimeheks Arnold Rüütel
Baner1