EÜL on projektipõhiselt koos Tallinna Linnavalitsusega avaldanud kokku viis väljaannet – neli põhjalikku raamatut ja ühe kokkuvõtliku brošüüri. 

Esiteks, 2009. aastal ilmus „Kaotatud kodud“, autor Jaan Õmblus, konsultant Helle Kalda – omandireformi seadusandluse kujunemisest.

Teiseks,  2010. aaastal brošüür neljas keeles (eesti, vene, saksa, inglise) – „Kaotatud kodud. Resümee“, rahvsvaheliseks levitamiseks.

Kolmandaks, 2012. aastal „Lõhutud elud“, autor Heimar Lenk, sundüürnike endi jutustatutd lood isiklikest kodukaotamise tragöödiatest.

Neljandaks, 2013. aastal „Kodu ja õiglus“, koostajad Vello Rekkaro, Peeter Tedre, toimetaja Urmi Reinde.

Viiendaks, 2015. aastal „Kodu ja õigusriik“, koostajad Vello Rekkaro ja Peeter Tedre.

Lisaks valmis 2013. aastal Tallinna Linnavalitsuse tellimusel koostöös Üürnike Liiduga täispikk dokumentaalfilm omandireformist Eestis ja mujal Ida-Euroopas „Verised majad“, režissöör Toomas Lepp. Nimetus „verised majad“ oli ajendatud kunstnike Anu Juuraku ja Marko Mäetamme näitusest 2008. aastal.

 

 

Bänner