Pressiteade 10 juuni 2021 Eesti Üürnike Liit: Pentus-Rosimannus mõistab sundüürnike muret
06/10/2021
10. juunil kohtus Eesti Üürnike Liidu (EÜL) juhatus rahandusminister Keit Pentus-Rosimannusega. Arutelu teemaks oli omandireform, mille algusest möödub pühapäeval, 13. juunil 30 aastat.

27. mail valitsuskabinetis arutluse all olnud Vabariigi Valitsuse poolt tellitud ja Tallinna Ülikooli teadlaste ning juristide ühistööna valminud uuring „Omandireformi sotsiaalsed ja õiguslikud mõjud“ (2021)  tunnistas reformi käigus tehtud vigu. Teadlased ütlesid selge sõnaga välja, et sundüürnikele tehti liiga ja et reform oli elanikkonna ühe grupi suhtes  ülekohtune.

Sundüürnike esindajad selgitasid ministrile tagastatud majades elanud perekondadele osaks saanud reformi raskeid tagajärgi , mille põhjustajaks oli Eesti Vabariik.  EÜL juhatus püstitas küsimuse ülekohtu heastamise ja kahjude kompenseerimise võimalustest.

Minister ütles, et valitsus jätkab teaduuringu tulemuste analüüsimist. Lepiti kokku, et sellesse kaastakse ka Üürnike Liidu esindajad.

Rahandusministeeriumi andmeil tõsteti Eestis oma kodudest välja üle 22 000 perekonna.

Sundüürnikke esindasid juhatuse liikmed Thea Grepp, Urmi Reinde ja Heimar Lenk.

pilt Pentus 10juuni21.jpg

 Pildil: Thea Grapp, Keit Pentus-Rosimannus, Heimar Lenk, Urmi Reinde. 

 

Eesti Üürnike Liit

 

 

Kstj

Heimar Lenk 5276782

Urmi Reinde 53083191

 

Bänner