• Teadusuuring: sundüürnikele tehti Eestis omandireformiga ülekohut

  Teadusuuring: sundüürnikele tehti Eestis omandireformiga ülekohut

   
  Vabariigi Valitsuse poolt tellitud ja rahastatud Tallinna ülikooli teadlaste ja juristide uuring "Omandireformi sotsiaalsed ja õiguslikud mõjud".
  Töö viidi läbi 2020. aastal ja uurimist juhtis professor Erik Terk. Uuringu tulemi alusel peaks valitsus võtma vastu otsuse, kuidas sundüürnikele kompenseerida nende kaotused omandireformis. 
   
  Riigihalduse ministri büroo edastas koondaruande Eesti Üürnike Liidule 14. aprillil 2021. aastal.
   
  Loe aruannet täismahus SIIT
   
   
   
 • Ekspertide grupi töö lõpparuanne vormistamisel

  Ekspertide grupi töö lõpparuanne vormistamisel

   

  Väga paljud sundüürnikud on võtnud kontakti üürnike liiduga ja uurinud, kuhu on kadunud 2019. aastal moodustatud ja 2020. aastal töötanud nn ekspertide grupi töö tulemus omandreformi mõjude uurimisel. Eesti Üürnike Liidu vanemnõunik Vello Rekkaro pöördus veebruari lõpus ning sundüürnik Maria Aua märtsi alguses riigihaldusministri poole küsimusega, kui kaua viibib ekspertide grupi tööaruanne, mis pidi teatavasti valmima 2021. jaanuaris. Kirjadele vastas riigihalduse ministri Jaak Aabi nõunik Risto Kask.

  Kask nendib, et omandireformi pärand ning kannatanute probleemidele lahenduse otsimine on kahtlemata oluline teema ning sellega ollakse valituse tasandil tegeldud alates 2017. aastast. „Tegeleme jätkuvalt ka edaspidi,“ lubab riigihalduse ministri esindaja.  

  Kask kirjutab, et lähinädalatel jõuab avalikkuse ette Rahandusministeeriumi poolt tellitud uuring „Omandireformi sotsiaalsed ja õiguslikud mõjud“, mis annab teadusliku käsitluse (vastuse) sundüürnikele omandireformi käigus kahju tekitamise küsimusele.

  „Nõnda kaalukat uuringut omandireformist ei ole Eestis varem kunagi läbi viidud,“ kinnitab Kask.

  Nõunik lisab: „Riigi poolt järgmiste sammude astumine eeldab eelkõige teaduspõhist lähenemist, mistõttu on vaja sundüürnikele kahju tekitamise küsimuses selget ja õiguslikult pädevat hinnangut. See hinnang saab õige pea avalikuks. Riigihalduse minister Jaak Aab tutvustab uuringu tulemusi ka Vabariigi Valitsuse liikmetele. Võimalikke järgnevaid riigi poolseid samme on praegu veel vara ennustada, kuid tõenäoliselt on lähiajal selles osas oodata selginemist.“

  EÜL andmetel esitati sundüürnike uuringu lõpparuanne Rahandusministeeriumile tutvumiseks 11. veebruaril. Hetkel käib aruande järelkontroll, eelkõige kas tehtud töös on kajastatud kõik vajalik, mis uuringu tellimise lähteülesandes ette nähti. Tallinna Ülikoolile antakse ministeeriumi poolt tagasiside ning seejärel on võimalik vormistada lõpparuande ametlik versioon, mis esitatakse riigihalduse ministri poolt Vabariigi Valitsusele ning tehakse ka avalikkusele kättesaadavaks.

   

  EÜL

  11. märtsil 2021

   

   

   

 • Kuula! Vikerraadio sundüürnike kompenseerimisest 29. märtsil 2021:

  Kuula! Vikerraadio sundüürnike kompenseerimisest 29. märtsil 2021:

  Omandireformi mõjusid uurinud ekspertgrupp lõpetas – grupi juht professor Erik Terk ja EÜL juhatuse liige Heimar Lenk räägivad grupi töö tulemustest:

  https://vikerraadio.err.ee/1608143380/uudis-lauri-varik/1234348,

  Vikerraadio saates ajakirjanik Lauri Varik küsitleb Erik Terki ja Heimar Lenki omandireformi mõjude analüüsi lõpetanud ekspertide grupi lõpptulemustest ja üürnike hinnangust sellele tööle. ERR-i kodulehel on avatud ka vastav kommentaarium ning küsitlus, kuidas raadiokuulajad suhtuvad võimalusse sundüürnikele nende kaotused kompenseerida.

   

 • Ekspertgrupp tegutseb: sundüürnike kirjalikule küsitlusele järgnes suuline arutelu

   

  Nagu augustis kirjutasime (vt tekst allpool, 7. august 2020), viis Vabariigi Valitsuse algatusel loodud (riigihaldusminister Jaak Aabi alluvuses) ja Tallinna ülikooli teadlastest koosnev ekspertide grupp...

  loe edasi

 • Sundüürnike ankeetküsitlusest

   

  Kaotatud kodud kaaned (2)-2.jpg

  Eesti Üürnike Liidu algatusel koostati aastail 2015–2016 kollektiivne pöördumine nõudega viia omandireform lõpule kooskõlas Euroopa õiguskorra ja Eesti Vabariigi põhiseadusega. Oma nõude toetuseks kogus liit 5146 allkirja ja esitas need koos pöördumisega...

  loe edasi

Bänner