Vabariigi Valitsuse omandireformikomisjon

Eesti Üürnike Liit kogus aastatel 2014–2016 sundüürnikelt ja nende toetajatelt 5146 allkirja vastavalt nn petitsioonide seadusele (vastu võetud 2014).

Eesti Üürnike liidu delegatsioon (koosseisus Helle kalda, Peeter Tedre, Heimar Lenk, Marika Tuus-Laul, Urmi Reinde) esitas kogutud allkirjad Riigikogule 13. septembril 2016. aastal. Allkirjad võttis vastu Riigikogu esimees Eiki Nestor.

Riigikogu majanduskomisjon arutas sundüürnike petitsiooni ja edastas oma ettepanekud 10. jaanuaril 2017 Vabariigi Valitsusele, kes oma korralduse nr 61 alusel 2. märtsist 2017. aastal moodustas omandireformi valitsuskomisjoni.

Nimetatud komisjon asus tööle Rahandusministeeriumi juures ja komisjoni asus juhtima riigihaldusminister. Komisjoni tööajaks määrati 2017 – 2018. aasta. Eesti Üürnike Liit kui komisjoni ellukutsumise algatanud institutsioon esitab komisjoni loomist ja tööd tutvustavad materjalid siin kodulehel.

 

Eesti Üürnike Liidu poolt Riigikogule üle antud petitsioon

Seaduseelnõu projekt

 

Omandireformiseaduse arutelu Riigikogu majanduskomisjonis 10. jaanuaril 2017

Riigikogu majanduskomisjon kutsuti kokku, kuna Eesti Üürnike Liit edastas septembris 2016 Riigikogule üle 5000 allkirja nõudmisega kompenseerida sundüürnikele tehtud kahjud.

Majanduskomisjoni istungi ülekanne: 

https://www.youtube.com/watch?v=QOLV-DskB20&list=PLU985AFYCOtNWEXSGwPK3oUA18yvAHU3u&index=1

Video kestus 1 tund 25 min. Sundüürnikke esindavad Helle Kalda ja Endel Ploom, komisjoni juhib esimees Aivar Kokk (IRL).

Lisa: küsimused-sõnavõtud saalist.

 

Majanduskomisjoni istungi tulemuste ning EÜL pöördumise põhjal kinnitab Riigihalduse minister Mihhail Korb, et valitsuskomisjoni moodustamine on päevakorral.

Riigihaldusministri vastus 1.03.17

 

Omandireformi valitsuskomisjoni moodustamine

Komisjoni loomise seletuskiri 

Komisjoni loomise otsus

Komisjoni liikmed seisuga oktoober 2017

 

Valitsuskomisjoni istungite protokollid 2017-2018

Protokoll 4.04.2017

Protokoll 22.08.2017

Protokoll 1.10.2017

Protokoll 27.03.2018

Protokoll 22.05.2018

Protokoll 23.10.2018                         

23.10.2018  Istungi päevakorras omandireformi uurimise andmebaasi ettevalmistamise ülevaade

Bänner