Väljaannete loetelu

Raamatud

Tallinna Linnavalitsuse toel on Üürnike Liit avaldanud kokku viis väljaannet – neli põhjalikku raamatut ja ühe kokkuvõtliku brošüüri. Seni kuuenda raamatu, „Lõhutud elu II“ (2019. aastal) väljaandmine sai teoks tänu Riigikogu toetusele.

 

1.    Kaotatud kodud

2009. aastal ilmus „Kaotatud kodud“, autor majandusekspert Jaan Õmblus. Konsultandid Helle Kalda, Urmi Reinde, Anu Juurak, Peeter Tedre, Vello Rekkaro. Raamat selgitab omandireformi seadusandluse kujunemist.

 

2.    Kaotatud kodud. Resümee

2010. aastal brošüür neljas keeles: eesti, vene, saksa, inglise. „Kaotatud kodude“ lühendvariant eri keeltes rahvusvaheliseks levitamiseks ja kasutamiseks.

 

3. Lõhutud elud

   2011. aastal kogumik „Lõhutud elud“, autor ajakirjanik ja poliitik Heimar Lenk. Sundüürike endi jutustatud lood isiklikest kodukaotamise tragöödiatest.

 

4. Kodu ja õiglus

2013. aastal koostati ettekannete ja dokumentide kogumik „Kodu ja õiglus“. Koostajad Eesti Üürnike Liidu vanemnõunik Vello Rekkaro ja tegevjuht Peeter Tedre. Raamatu valmimisel oli aluseks Eesti Üürnike Liidu poolt korraldatud konverents „Lõpetame omandireformi põhiseaduslikul alusel“, mis toimus 24. aprillil 20212. aastal Rahvusraamatukogus. Väljaanne valmis üürnike liidu koostöös mittetulundusühinguga Koduõigus.

 

   5. Kodu ja õigusriik

2015. aastal esitles Eesti Üürnike Liit järjekordset ettekannete ja artiklite kogumikku „Kodu ja õigusriik“. Koostaja Vello Rekkaro, projektijuht Peeter Tedre. Konsultandid Helle Kalda, Endel Ploom, Urmi Reinde, Heimar Lenk, Feja Räim. Raamat sisaldab lisaks omandireformi süvalahkamisele paljude autorite sulest ka sundüürnike avalduse Riigikogule ülekohtu hüvitamiseks, mille toetuseks koguti üle 5000 allkirja; samuti vastava eelnõu projekti (koostaja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna emeriitdotsent Endel Ploom), mis esitati Riigikogule 13. septembril 2016. aastal.

 

   6. Lõhutud elud II

2019. aastal ilmus Eesti omandireformi sundüürnike lugu 1989 – 2019 „Lõhutud elud II“ parandatud ja täiendatud trükk, autor Eesti Üürnike Liidu juhatuse liige Heimar Lenk. Raamat sisaldab lisadokumente sundüürnike võitluse teel pärast 2011. aastat, mil ilmus „Lõhutu elud“ esimene osa.

 

Kõik väljaanded on illustreeritud fotode jm tõestusmaterjalide ning dokumentide koopiatega. Samuti on kasutatud rohkesti meediakajastusi ja -tsitaate.

 

Filmid

 

1.Verised majad

2013. aastal valmis Tallinna Linnavalitsuse tellimusel koostöös Eesti Üürnike Liiduga täispikk dokumentaalfilm omandireformist Eestis ja mujal Ida-Euroopas „Verised majad“, režissöör Toomas Lepp. Nimetus VERISED MAJAD oli ajendatud kunstnike Anu Juuraku (samuti endine sundüürnik) ja Marko Mäetamme esinduslikust näitusest 2008. aastal Tallinna Kunstihoones.

https://www.youtube.com/watch?v=Qm83qN5k7SQ

 

 2.Sundüürnik

2016. aastal valmis portreefilm lapsepõlvetrauma teemadel seoses kodu kaotusega. Filmi tegi sundüürnikupere järeltulija Maria Aua Balti Filmi- ja Meediakoolis dokumentalistika õppetöö raames.

https://www.youtube.com/watch?v=0HX4aNHJg2Y

 

3.      Omandireform 30

2020. aastal valmis tänu Riigikogu toetusele EÜL tellimusel film „Omandireform 30“, režissöör Toomas Lepp, stsenaariumi aitas kirjutada Heimar Lenk. Intervjueeritavatena osalesid paljud aktiivsed sundüürnikud, kes jätkuvalt usuvad, et Eesti siiski taastab oma maine õigusriikide seas, kompenseerides sundüürnikele nende kahjud. Kui eelmine Toomas Lepa sundüürnike-film „Verised majad“ näitas Eestis läbiviidud omandireformi kõrval ka mujal Euroopas leitud lahendusi samas olukorras, siis „Omandireform 30“ keskendub ainuüksi Eesti oludele.

https://www.youtube.com/watch?v=zgvrzPlq8h0

 
 
 

 

 

Bänner